Ocijeni igru


Opis: Kontrole: Koristite tipke smjera za igranje ove igre.
Space bar = Pucanje

Za ovu igricu potreban je flash plug-in. Ako se igrica pokrenula, ne brini - to zna�i da je se na tvom ra�unalu ve� nalazi sav potrban software. U protivnom flash player mo�e� preuzeti ovdje:
flash plaYER
 
animal shelter
POVRATAK NA BO�I�NE IGRE >>
INFO: Wikipedia: Prema Bibliji, Isusa, Bo�jeg Sina, rodila je Djevica Marija, uz pomo� svoga zaru�nika Josipa u gradu Betlehemu. Car August zapovjedio je popisivanje stanovni�tva te su Josip i Marija krenuli na put. Zbog gu�vi nisu mogli na�i mjesto u svrati�tima te su na posljetku zavr�ili u staji, okru�eni doma�im �ivotinjama, gdje se Isus rodio. An�eli su pastirima dojavili vijest o Isusovu ro�enju te su prvi vidjeli dijete. Poslije je zvijezda repatica dovela sveta tri kralja do Isusa. Sveta tri kralja klanjaju se Isusu Prizor u brojnim prikazima i umjetni�kim djelima uklju�uje svetu obitelj, tri kralja (mudraca) - Baltazara, Melkiora i Ga�para, koji su Isusu donijeli darove - zlato, tamjan i smirnu. �esto se prave i jaslice, koje uklju�uju figurice navedenih osoba, zajedno sa �ivotinjama i stajom. Prve je jaslice napravio sveti Franjo Asi�ki, 1223. godine u prirodnoj veli�ini.