Ocijeni igru

Barbi u svijetu vila i leptira.

Za ovu igricu potreban je flash plug-in. Ako se igrica pokrenula, ne brini - to zna�i da je se na tvom ra�unalu ve� nalazi sav potrban software. U protivnom flash player mo�e� preuzeti ovdje:
flash plaYER
barbi
SLIJEDE�A IGRICA BARBIE >>
INFO: Barbie je modna lutka proizvela ameri�ka tvrtka-igra�aka Mattel, Inc i pokrenuta u ozujku 1959. Ameri�ki poslovna �ena Ruth Handler (1916-2002) se pripisuje stvaranje lutka koriste�i njema�ki lutka zove Bild Lilli kao njezin inspiracije.Barbie je bila va�an dio igra�aka modne lutka na tr�i�tu za pedeset godina, a bila je predmetom brojnih kontroverzi i tu�be, �esto uklju�uju parodija od lutka i njezin stil �ivota. Barbie je suo�en sa sve ve�om konkurencijom Bratz raspon lutaka. .
Barbie je puno ime Barbara Millicent Roberts. U nizu romana objavio Random House in 1960, njezini roditelji 'imena se daju kao George i Margaret Roberts iz izmi�ljenom gradu Willows, Wisconsin. U Random House romane, Barbie Willows poha�ao srednju �kolu, dok je u Generation Djevojka knjige u izdanju Golden Books 1999 poha�ala izmi�ljeni Manhattan International High School u New Yorku (na temelju stvarnog �ivota Stuyvesant High School .